Groet en ontmoet in wijk Oost

Woensdag 3 juli van 13:00 tot 14:00 uur is de bakfiets bij u in de buurt!

Wees welkom voor een bakkie en een praatje!
Heb je een idee, blijf er niet mee zitten, kom ermee!
Tukkie Tuk (06-13786776) en Els Köse (06-10334243), opbouwwerkers, staan paraat.
Collega’s van BuurtTeam, wijkagent of wijkbrandweer zullen wisselend aanwezig zijn. Tot dan!

Bij storm en regen gaat het NIET door.

inloggen