VONK in de wijk

Geschiedenis

2020

Van woningcooperatie Dudok Wonen Hilversum kreeg Stichting LOLA de opdracht om op het terrein van de oude Philipswinkel een duurzame broedplaats op te zetten met een maatschappelijke uitstraling. Daarnaast wilde Dudok experimenteren met klein wonen en Tiny Houses om ervaring op te doen voor de toekomst. Marileen Fabels is kwartiermaker, samen met Nienke Ross en Tobias Gorter. Zij zorgden tot begin 2024 voor de organisatie en het programma bij VONK.

2024

Met de sluiting van VONK op de Larenseweg 139 lijkt een einde te zijn gekomen aan VONK. Echter Simon van Dommelen van LOLA en Marileen komen te spreken over een nieuwe kans: het leegstaande pand aan Larenseweg 30 – eveneens beheerd door Dudok Wonen en voorheen de basis van Sherpa en Versa Welzijn. Het plan lukt en in maart 2024 geven Marileen Fabels, Nienke Ross en Tobias Gorter het kwartiermakersstokje over aan Elise van Nunen, Ruth Juursema, Ralph Lindsen en Arnoud van den Heuvel. 

Dudok Wonen zegt in haar visie: ‘Wij zijn een private maatschappelijke onderneming in het domein van de zorg voor het wonen. Wij laten ons leiden door het geloof in de kracht van mensen.’

Leegstand Oplossers Amsterdam (LOLA) is een leegstandsbeheerder die ruimte biedt aan maatschappelijk initiatief, startende ondernemers, kunstenaars en ander creatief talent. ‘Wij verzorgen verantwoord leegstandsbeheer voor gebouw en omgeving en brengen panden tot leven. Daarmee lost LOLA niet alleen de korte-termijn-vraagstukken van de eigenaar op, maar wordt daadwerkelijk waarde toegevoegd voor de eigenaar, de gebruiker, de buurt en de stad.’

Doelstellingen van VONK in de wijk:

 • Optimale invulling geven aan maatschappelijk leegstandsbeheer met als profiel duurzaamheid in brede zin (groen, gezond, sociaal en lokaal).
 • Werken, buurtgerichte activiteiten faciliteren en ontspanning combineren op een terrein.
 • mogelijk verschillende doelgroepen actief betrekken.
 • Bijdragen aan de buurt en een gezonde invulling van de spoorzone postcode gebied 1221.
 • Vergroenen en biodiversiteit.
 • Gezonde en duurzame voeding stimuleren bijvoorbeeld plantaardig.
 • Werken met natuurlijke materialen.
 • Experimenteren met circulariteit door zoveel mogelijk hergebruik van materialen.
 • Zoveel mogelijk verschillende duurzame combinaties maken op het gebied van kennis, materialen, arbeid, zorg, geld en netwerken.
 • Ruimte bieden aan zelfstandig ondernemers en cultureel ondernemers die passen bij onze doelstellingen.
 • Platform bieden voor het organiseren van workshops, trainingen en vergaderingen op het gebied van duurzaamheid, creativiteit en ontspanning.
 • Betaalbare ruimte bieden aan (culturele en duurzame) initiatieven die in het reguliere circuit niet vanzelfsprekend voeten aan de grond krijgen.

inloggen