Over Vonk

 


Ontstaan van Vonk
 

Van woningcoöperatie Dudok Wonen Hilversum kreeg Stichting LOLA de opdracht om op het terrein van de oude Philipswinkel een duurzame broedplaats op te zetten met een maatschappelijke uitstraling. Daarnaast wilde Dudok experimenteren met klein wonen en Tiny Houses om ervaring voor de toekomst op te doen. Marileen Fabels is kwartiermaker, samen met Nienke Ross en Tobias Gorter Zij zorgen voor de organisatie en het programma bij VONK.

Dudok Wonen zegt in haar visie: „wij zijn een private maatschappelijke onderneming in het domein van de zorg voor het wonen. Wij laten ons leiden door het geloof in de kracht van mensen“

DUDOK WONEN DUDOK WONEN Website bezoeken

 

Leegstand Oplossers Amsterdam (LOLA) is een leegstandsbeheerder die ruimte biedt aan maatschappelijk initiatief, startende ondernemers, kunstenaars en ander creatief talent.

„Wij verzorgen verantwoord leegstandsbeheer voor gebouw en omgeving en brengen panden tot leven. Daarmee lost LOLA niet alleen de korte termijn vraagstukken van de eigenaar op, maar wordt daadwerkelijk waarde toegevoegd voor de eigenaar, de gebruiker, de buurt en de stad.“

Leegstand Oplossers Leegstand Oplossers Website bezoeken

Doelstellingen VONK in de Wijk:
 

 • Optimale invulling geven aan maatschappelijk leegstandsbeheer met als profiel duurzaamheid in brede zin (groen, gezond, sociaal en lokaal)
 • Wonen, werken en ontspanning combineren op één terrein
 • Zoveel mogelijk verschillende doelgroepen actief betrekken
 • Bijdragen aan de buurt en een gezonde invulling van de spoorzone postcode gebied 1221
 • Vergroenen en biodiversiteit
 • Plantaardig eten
 • werken met natuurlijke materialen
 • Experimenteren met circulariteit door zoveel mogelijk hergebruik van materialen
 • Ecologisch bouwen en wonen o.a. Tiny Houses (CO2 opslag)
 • Zoveel mogelijk verschillende duurzame combinaties maken op het gebied van kennis, materialen, arbeid, zorg, geld en netwerken
 • Ruimte bieden aan zzp’ers en kleine ondernemers die passen in ons concept
 • Platform voor het organiseren van workshops, trainingen en vergaderingen op het gebied van duurzaamheid, creativiteit en ontspanning

   
 

Wat is jouw pot met goud?

 


We hadden net de sleutels van VONK gekregen toen een nabuur een foto stuurde met een regenboog die op ons dak eindigde: of we de pot met goud hadden gevonden?

Ik denk het wel. Het is niet het bekende goud, maar goud is het wel. Als je elkaars ideeën kunt delen, praktisch bijstaat met eten, spullen of hulp. 

Iets laat bloeien wat al 10 jaar verwaarloosd is; schoonmaken, opknappen en een kleurrijk tuintje maken, dat straalt ons plezier naar buiten uit.

Plezier met elkaar hebben we vanaf het begin, wat we kleiner of alleen aan het doen waren is nu ingebed in een groter geheel. Enthousiast worden we van de dingen samen te brengen, lokaal te werken, groen, gezond en duurzaam te zijn. Maar ook sociaal steken we onze hand op om samen sterk te zijn en een plek te bieden waar je je thuis kunt voelen.

Jezelf mogen zijn is ook goud, laat dit de plek zijn waar dat kan. Iedereen is welkom.

Het werk wat we doen is verbinden tussen mogelijkheden tussen mensen, tussen initiatieven, fysieke mogelijkheden in bouwen, in de tuin en ook tussen materialen.

Bij ons kan je ideeën opdoen, geïnspireerd raken, iets uitproberen waardoor je ziet/ meemaakt hoe het ook kan, hoe het anders kan zonder al te grote stappen, zonder een grote voetprint en zonder veel geld of die pot met het echte goud.

De waarde ligt ergens anders dat je je goed voelt, gezond voelt, blij wordt van hoe je werkt, hoe je leeft, je dagen eruit zien. Dat je op kleine lokale schaal alles kunt creëren wat je nodig hebt of wat een ander nodig heeft want we delen graag ons goud. 

Wees welkom en stuur jouw pot met goud naar 

hallo@vonkindewijk.nl hallo@vonkindewijk.nl Pot met goud sturen