Vonk Nieuwsbrief februari 2021

Vonk Nieuwsbrief februari 2021

BESTE GEÏNTERESSEERDE,
Welkom bij de eerste nieuwsbrief van Vonk in de wijk! Precies 1jaar geleden ontvingen wij de sleutel van de oude Philipspersoneelswinkel, en gingen wij aan de slag met slopen, klussenen bouwen. In oktober lieten we tijdens de duurzame dagen voorhet eerst zien wat de bedoeling van Vonk is: samenkomen, lerenover duurzaamheid in de breedste zin van het woord en samengenieten van alles wat er op dat vlak te beleven valt. Wij haddendit het liefst door willen zetten, maar (zoals bij alles en iedereen)gooide Corona roet in het eten. Na wat tijd voor bezinning, zijnwe nu bezig met ontdekken wat er wèl kan. Samen met de mensenvan Vonk, maar hopelijk ook met jou! In deze nieuwsbriefvertellen we waar wij mee bezig zijn. We hopen dat het jeinspireert om mee te doen, met onze activiteiten maar ook metjouw eigen ideeën. Je bent welkom!

Lees hier de volledige nieuwsbrief