Bomenspeurtochten met Roos 21 Aug 2021

Aanvang:

Bomenspeurtochten met Roos

Na een succesvolle proef tijdens “30 dagen gezonder”, heeft Roos besloten om de bomenspeurtocht vaker aan te bieden! Ga met haar op pad om meer te weten te komenover bomen: welke hier groeien, wat ze allemaal kunnen, maar ook welke betekenis zehebben volgens de overlevering van de Druïden. Roos weet veel over het Keltischebomenschrift Ogham en daar kan ze je van alles over vertellen. Een unieke ervaring, eengezellige wandeling én een nieuwe manier van om je heen kijken in de natuur.

 

Waar: We verzamelen bij Vonk
Wie: Jong en oud. Voor de maximale groepsgrootte kijken we naar de dan geldendecorona-maatregelen.
Wanneer: Eén keer per maand op zaterdag of woensdag om 10.00 uur (duur hangt af vanons tempo, maar max 2 uur)
Komende data:
zaterdag 29 mei en 21 augustus, woensdag 23 juni en donderdag 29 juli
OF:
Op aanvraag! Bel, mail of app Roos en dan zoeken jullie samen naar een datum
Prijs: Op donatiebasis, richtlijn vanaf €10 per persoon

Het telefoonnummer van Roos is: 06-24662617
Of mail: clubhuisroosboom@gmail.com

https://www.facebook.com/clubhuisroosboom