OPEN035: jamsessie One@Vonk 27 aug. 2022

Aanvang: 15:00 – 21:00

OPEN035: jamsessie One@Vonk

ENGLISH BELOW!

Jamsessie One@Vonk
Stichting Hilversum One en duurzame broedplaats Vonk in de wijk doen samen mee met festival OPEN035, een dag waarop iedereen het bruisend cultureel hart van Hilversum kan ervaren en beleven.

Omdat wij het belangrijk vinden om samen te komen, samen te doen en samen te zijn, organiseren we een jamsessie! Onder begeleiding van muziekcollectief Nomad Family nodigen we iedereen uit om bij te dragen op eigen wijze. Neem je instrument mee, doe je dansschoenen aan, en doe mee!

Aanmelden is niet nodig, maar vinden we wel heel leuk: info@stichtingonehilversum.nl.

Over Stichting Hilversum One
Stichting Hilversum One is een omniculturele organisatie, die zich als doel heeft gesteld, het verbinden van mensen door middel van kunst en cultuur. De stichting wil Hilversummers van verschillende culturele achtergronden, leeftijden en seksuele voorkeuren en regligies samenbrengen om zo meer begrip, kennis en samenwerking te creëren voor de diversiteit aan culturen binnen Hilversum.

Over Vonk in de wijk
Vonk in de wijk is een duurzame broedplaats. Ons doel is informatie en inspiratie te geven aan alle bewoners van Hilversum op zo’n laagdrempelige manier dat íedereen in actie kan komen. Praktische duurzaamheid, toegankelijk voor iedereen. Wij zien duurzaamheid in de breedste zin van het woord: afval scheiden, je huis isoleren, plantaardig eten, maar ook sociaal duurzaam. Iedereen kan meedoen.

Over Nomad Family
Nomad family is een verzameling artiesten/vrienden die een gemeenschappelijk begrip heeft gevonden door muziek. We zijn een jong collectief en willen met onze kunst  de centrale hip-hop mantra van “vrede, liefde, eenheid en plezier maken” verspreiden.

--------------------------ENGLISH--------------------------------


The Hilversum One foundation and sustainable hub Vonk in de wijk come together at festival OPEN035, a day where everybody can experience the vibrant cultural centre of Hilversum.

Because we think it’s imporant to come together, do together and be together, we’re organising a jam session! We invite everybody to contribute in their own way; under the guidance of  Music collective Nomad family. Bring your instrument, put on your dancing shoes, and join in!

It’s not necessary to apply, but we appreciate it if you do: info@stichtingonehilversum.nl.

About Hilversum One
The Hilversum One Foundation is an omnicultural organisation, which has set itself the goal of connecting people through art and culture. The foundation aims to bring together Hilversummers from different cultural backgrounds, ages and sexual preferences in order to create more understanding, knowledge and cooperation for the diversity of cultures within Hilversum. This means that a community is built up by social cohesion and that is what we want to achieve in Hilversum as the Hilversum One Foundation with our projects.

About Vonk in de wijk
Vonk in de wijk is a sustainable hub. It is our goal to inform and inspire all inhabitants of Hilversum in such an accessible way that everybody can take action. Practical sustainability, available for everyone. We see sustainability in the widest sense: waste seperation, insulation of your house, eating plant based, but also socially sustainable. Everybody can join.

About Nomad Family
Nomad Family is intimate collection of artists/friends who have found a common understanding through music. We're a young collective, and we seek to spread the central Hip-Hop mantra of 'peace, love, unity and having fun' through our artistry.